کتابخانه دیجیتالی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی قم بروزرسانی شد

به گزارش لیزنا، مهندس یحیی عیوضی، کارشناس کتابخانه دیجیتالی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی قم، گفت: کتابخانه دیجیتالی سامانه‌ای است که منابع دیجیتالی را با سرعت و به صورت اقتصادی برای استفاده مخاطبان در دسترس قرار می‌دهد که از مزایای کتابخانه دیجیتالی می‌توان به مواردی مثل: عدم نیاز به تهیه و خرید چند نسخه از منبع، عدم وجود امکان آسیب هایی مثل خط خوردگی، مفقود شدن و مشکلات صحافی، دسترسی آسان به محتوای مواد دیجیتال، امکان دسترسی به محتوای مواد سایر کتابخانه ها یا مراکز دیجیتالی، دسترسی شبکه های امانت بین کتابخانه ای و اشتراک منابع، کاهش زمان نشر، در نتیجه کاهش زمان اشاعه اطلاعات و ایفای نقش بارز در حفظ آثار و میراث فرهنگی اقوام مختلف اشاره داشت

دیدگاه‌ها بسته شد.