مطالب برچسب شده ‘آبرسانی پوست’

آلوئه ورا گیاه هزار درمان

چهارشنبه، ۶ آذر ۱۳۹۸

آیا می دانستید گیاه آلوئه ورا هر ۱۰ تا ۱۵ روز به آبیاری نیاز داره!

چجوری تو خونه برگهای پهن و پر ژل از آلوئه ورا تولید کنیم!

این کتاب مختصر و مفید تمام اطلاعات  در باره کاشت داشت و برداشت آلوئه ورا رو در اختیارتون میگذاره

رده کتاب در کتابخانه جهت دسترسی سریع به آن RM 666

آلوپه ورا